PL EN
Rewitalizacja jezior
Zbiorniki wodne

REWITALIZACJA JEZIORA Z WYKORZYSTANIEM POŻYTECZNYCH MIKROORGANIZMÓW

 

Rekultywacja jeziora z wykorzystaniem pożytecznych mikroorganizmów ma na celu oczyszczenie zbiornika, likwidację osadu, zablokowanie procesów gnilnych, ograniczenie zakwitów toksycznych sinic, zwiększenie bioróżnorodności, a przez to poprawę warunków biologicznych zbiornika. Woda uzyska przejrzystość i przyjemny zapach. Zabiegi te powinny przyczynić się do przywrócenia funkcji kąpieliska, poprawienia warunków dla uprawiania sportów wodnych oraz rozwoju wędkarstwa  sportowego.

 

Metoda ta jest całkowicie nieinwazyjna, nieszkodliwa dla środowiska oraz bezpieczna dla ryb i innych organizmów wodnych. Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów pozwala na uzyskanie odpowiednich zasobów biogenów. Właściwe ich dawkowanie wpływa na zahamowanie rozwoju nadmiaru roślinności wynurzonej (takiej jak pałka wodna czy trzcina) oraz zmniejszenie częstotliwości zakwitów.  Zastosowanie pożytecznych mikroorganizmów w zbiornikach wodnych ma znaczący wpływ na osady denne . Preparaty te powodują mineralizację szlamu na dnie zbiorników. Efektem tego działania jest „przerobienie” osadu na piasek. Ponadto zastosowanie preparatów opartych na pożytecznych mikroorganizmach pozwala na wzmocnienie zdrowotności ryb, poprawę fizjologii trawienia oraz zwiększa skuteczność wyżerowania  pokarmu.

 

Stosując pożyteczne mikroorganizmy w zbiorniku wodnym uzyskamy:

•     poprawę jakości wody,

•     dobrą przejrzystość wody,

•     zlikwidowanie nieprzyjemnego zapachu,

•     usunięcie nadmiaru osadu dennego - mułu, obumarłych części roślin,

•     poprawę zdrowotności i ogólnej kondycji hodowanych ryb,

•     zmniejszenie częstotliwości występowania toksycznych glonów i sinic (tzw. zakwity wody),

•     poprawę warunków biologicznych - lepsze warunki życia dla wszystkich żywych organizmów zasiedlających dany zbiornik wodny.

 

 

HARMONOGRAM ZABIEGÓW REKULTYWACYJNYCH

 

 

Aplikowanie w pierwszym roku:

 

Normalnie rozpoczynamy zabiegi jesienią. Możliwe jest również rozpoczęcie zabiegów wiosną. Pożyteczne Mikroorganizmy w szlamie stają się dominujące i ograniczają procesy gnilne.

 

Częstotliwość:

  • Jesień – temperatura wody >60C
  • Kwiecień – jeden zabieg
  • Maj – jeden zabieg
  • Czerwiec – jeden zabieg
  • Lipiec – jeden zabieg
  • Sierpień – jeden zabieg
  • Wrzesień – jeden zabieg
  • Październik – jeden zabieg
  • Listopad – jeden zabieg

 

Dawkowanie na 1 ha:

100 l EM Aktywnego

10 l eMB Starter

10 kg mączka skalna ZeoBas

 

 

Aplikowanie w drugim roku:

 

Jeśli pochłaniający tlen, gnijący szlam jest przekształcony w zdrowy czerwono-brązowy, bezwonny osad, można ograniczyć zabiegi EM.

 

Częstotliwość 3-5 razy do roku.

 

Dawkowanie na 1 ha:

60 l EM Aktywnego

10 l eMB Starter

10 kg mączka skalna ZeoBas

 

Zastosowanie:

Wymieszać EM Aktywny z eMB Starterem oraz z mączką skalną ZeoBas a następnie z taką ilością wody ze zbiornika, żeby starczyła optymalnie na cała powierzchnię stawu. W przypadku gdy robimy zabieg w kilku podejściach, mieszaninę produktów EM miksujemy z wodą ze zbiornika w stosunku co najmniej 1:5. Aplikacja preparatu następuje poprzez deszczowanie lub za pomocą wleczonych węży.

UWAGA: nie zmniejszać dawek EM Aktywnego i eMB Starter.

 

ekologiczne rolnictwo

Facebook Twitter LinkedIn

projekt i realizacja: Artneo.pl, przebudowa: MOSMO

© Copyright by 2013 Biosfera | All rights Reserved