PL EN
Nitragina
Nitragina

NITRAGINA zawiera żywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobium lub Bradyrhizobium zdolne do wiązania wolnego azotu atmosferycznego w symbiozie z roślinami motylkowymi.

Zastosowanie preparatu pozwala na zwiększenie intensywności wiązania azotu i zapewnia dostarczenie roślinom w zależności od warunków glebowych i uprawianej rośliny do 600 kg N na 1ha w ciągu sezonu wegetacyjnego. Nitraginę należy stosować dla tych roślin motylkowych, dla jakich została wyprodukowana.

NITRAGINA zapewni:

podniesienie plonów roślin motylkowych średnio o 10 - 20 %

związanie azotu atmosferycznego w ilości 45 - 600 kg / N / ha / 1rok

zwiększenie zawartości białka w plonie

poprawienie struktury gleby i jej właściwości fitosanitarnych

NAWOŻENIE:

W celu zwiększenia efektywności wiązania wolnego azotu zalecane jest wykonanie wapnowania gleby przy zastosowaniu wapna magnezowego w okresie jesiennym przed uprawą roślin motylkowych. Bezpośrednio przed siewem możliwe jest zastosowanie nawożenia azotowego (fosforan amonu, mocznik, saletra amonowa) w dawkach nie większych niż 20 kg N na 1ha.

SPOSÓB UŻYCIA:

Zaprawianie roślin motylkowych Nitraginą można przeprowadzić na mokro (zwilżając nasiona przygotowaną zawiesiną preparatu) lub na sucho (stosując 1,5 - 2 porcji Nitraginy na materiał siewny przeznaczony na 1ha). Zaprawianie nasion można przeprowadzić ręcznie przez dokładne kilkukrotne mieszanie lub w zaprawiarkach mechanicznych.

Zaprawiony materiał siewny chronić przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego.

Możliwe jest jednoczesne zaprawianie z chemicznymi środkami ochrony roślin o ile wysiew dokonany będzie bezpośrednio po zabiegu.

Stosowanie zabiegów ochrony roślin w trakcie wegetacji jest nieograniczone.

NITRAGINĘ produkuje się w opakowaniach 1-hektarowych pod następujące rodzaje roślin motylkowych:

- koniczynę

- seradelę

- lucernę

- łubin

- wykę

- groch peluszkę

- soję

- nostrzyk

- bobik

- esparcetę

- komonicę

- fasolę

- lędźwian afrykański

- inkarnatkę

- mieszanki motylkowe

NITRAGINA nie jest szkodliwa dla ludzi i zwierząt.

ekologiczne rolnictwo

Facebook Twitter LinkedIn

projekt i realizacja: Artneo.pl, przebudowa: MOSMO

© Copyright by 2013 Biosfera | All rights Reserved